buy unique articles write my apa paper for me thesis review service thesis statement for explanatory essay author thesis
side-area-logo

Certyfikat 5 klasy zgodnie

20.08.2018

Dla całego typoszeregu kotłów Pellematix 12, 16, 20, 24, 36 i 48 kW uzyskaliśmy

Certyfikat 5 klasy zgodnie z EN 303-5:2012. Nasze kotły spełniają także wymagania

dotyczące Ekoprojektu (Ecodesign). Rozporządzenie Delegowanej Komisji (EU) 2015/125/1189

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu

do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Ardenz Polska Sp. z o. o. Sp. K Spółdzielcza 8 78-300 Świdwin tel. +48 721 211 654 biuro@ardenz.pl